תוכן עניינים מפורט

עמוד:י

ג . מדינת ישראל בהסכם גאט"ט : השנים הראשונות 57 . 1 פרשת הצטרפות מצרים לגאט 59 ט" . 2 פעילות ישראל לקבלת העדפות בייצוא 63 . 3 פעילות ישראל לקבלת פטורים מביצוע ליברליזציה במדיניות הייבוא 68 ד . הסכמי סבב טוקיו וישראל 75 ה . הסכמי סבב אורוגוואי וישראל 79 ו . יחסה של ישראל כלפי הסבב 79 . 2 כבילת מכסים ותעריפיקציה בחקלאות 81 . 3 ההסכמים על מחסומים לא מכסיים 82 ( MTN Agreements ) . 4 ההסכם הכללי על סחר בשירותים 86 ( GATS ) . 5 ההסכם על קניין רוחני 87 ( TRIPs ) ו . השתתפות ישראל במנגנון יישוב הסכסוכים 89 ו . השתתפות ישראל ביישוב סכסוכים בהסכם גאט 90 ט" . 2 השתתפות ישראל ביישוב סכסוכים במסגרת ארגון הסחר העולמי 93 3 מדיניות ישראל לקראת סבב דוחה - מבט מבפנים - מרשה דון הרפז 97 א . מדיניות הסחר של ישראל 99 . 1 רקע 99 . 2 שלושת מסלולי הפעילות בפתיחת הסחר 99 . 3 מסלולים חלופיים או מסלולים משלימים ? 04 ו ב . סבב דוחה 107 ( Doha Development Agenda ) ו . ועידת השרים בדוחה ו 07 . 2 פתיחת סבב : כן או לא ? 108 . 3 סיכום הוועידה 111 ( א ) כללי 111 ( ב ) שלושת המסמכים העיקריים של ועידת דוחה 3 וו ( ג ) הצהרת השרים 114 ( ד ) פרוצדורות של המשא ומתן החדש 127 ג . הנושאים בעלי העניין לישראל בסבב דוחה 127 ו . סבב מקיף ? 127 . 2 שירותים 129

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר