ארגון הסחר העולמי וישראל משפט, כלכלה ופוליטיקה

עמוד:ז

תוכן ענ « ינ « ם מקוצר רשימת מונחים i - nnipn אריה רייך 1 ו ארגון הסחר העולמי - WTO ^ GATT-n אריה רייך 15 2 ההיסטוריה של השתתפות מדינת ישראל בגאט"ט ובארגון הסחר העולמי - אריה רייך 53 3 מדיניות ישראל לקראת סבב דוחה - מבט מבפנים - מרשה דון הרפז 97 4 סחר בין לאומי במוצרים חקלאיים , כלכלה פוליטית , ומדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל - משה הירש 149 5 "הטבות מס" המנוגדות להסכמי ארגון הסחר העולמי - סוגיית ה FSC והשלכותיה על הדין בישראל - אבי נוב 179 6 ליברליזציה ויורידיזציה של סחר בשירותים במסגרת הגאט"ס : מגזר ראיית החשבון - רחל פריד 221 7 הגנה על קניין רוחני במסגרת ארגון הסחר העולמי : הסכם TRIPs והשפעתו על מדינת ישראל - סוגיית הייבוא המקביל של תרופות מוגנות בפטנט - גיל עד נועם 271 8 רפורמה בהסכם ההיצף והסכם הסובסידיות - לקחים מן הניסיון הישראלי - אריה רייך 347

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר