ארגון הסחר העולמי וישראל משפט, כלכלה ופוליטיקה

עמוד:ד

עיצוב גופי : רבקה קנלר עורכת לשונית : הדסה ביר מ ISBN 965-226-322-2 ב"ת 0 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מיכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל נדפס בישראל , תשס"ו מפעלי דפוס 'כתר' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר