תוכן עניינים

עמוד:VI

. 8 ניהול איכות בפרויקט 227 8 . 1 תכנון ניהול איכות 231 8 . 1 . 1 תכנון ניהול איכות : תשומות 233 8 . 1 . 2 תכנון ניהול איכות : כלים ושיטות 235 8 . 1 . 3 תכנון ניהול איכות : תפוקות 241 8 . 2 ביצוע הבטחת איכות 242 8 . 2 . 1 ביצוע הבטחת איכות : תשומות 244 8 . 2 . 2 ביצוע הבטחת איכות : כלים ושיטות 245 8 . 2 . 3 ביצוע הבטחת איכות : תפוקות 247 8 . 3 בקרת איכות 248 8 . 3 . 1 בקרת איכות : תשומות 250 8 . 3 . 2 בקרת איכות : כלים ושיטות 252 8 . 3 . 3 בקרת איכות : תפוקות 252 . 9 ניהול משאבי אנוש בפרויקט 255 . 9 . 1 תכנון ניהול משאבי אנוש 258 . 9 . 1 . 1 תכנון ניהול משאבי אנוש : תשומות 259 9 . 1 . 2 תכנון ניהול משאבי אנוש : כלים ושיטות 261 9 . 1 . 3 תכנון ניהול משאבי אנוש : תפוקות 264 9 . 2 גיוס צוות פרויקט 267 9 . 2 . 1 גיו 0 צוות פרויקט : תשומות 269 9 . 2 . 2 גיוס צוות פרויקט : כלים ושיטות 270 9 . 2 . 3 גיוס צוות פרויקט : תפוקות 272 9 . 3 פיתוח צוות פרויקט 273 9 . 3 . 1 פיתוח צוות פרויקט : תשומות 274 9 . 3 . 2 פיתוח צוות פרויקט : כלים ושיטות 275 9 . 3 . 3 פיתוח צוות פרויקט : תפוקות 278 9 . 4 ניהול צוות פרויקט 279 9 . 4 . 1 ניהול צוות פרויקט : תשומות 281 9 . 4 . 2 ניהול צוות פרויקט : כלים ושיטות 282 9 . 4 . 3 ניהול צוות פרויקט : תפוקות 284

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר