תוכן עניינים

עמוד:V

6 . 5 אמידת משכי פעילות 165 6 . 5 . 1 אמידת משכי פעילות : תשומות 167 6 . 5 . 2 אמידת משכי פעילות : כלים ושיטות 169 6 . 5 . 3 עמידת משכי פעילות : תפוקות 172 6 . 6 הכנת לוח זמנים 172 6 . 6 . 1 הכנת לוח זמנים : תשומות 174 6 . 6 . 2 הכנת לוח זמנים : כלים ושיטות 176 6 . 6 . 3 הכנת לוח זמנים : תפוקות 181 6 . 7 בקרת לוח זמנים 185 6 . 7 . 1 בקרת לוח זמנים : תשומות 187 6 . 7 . 2 בקרת לוח זמנים : כלים ושיטות 188 6 . 7 . 3 בקרת לוח זמנים : תפוקות 190 . 7 ניהול עלויות הפרויקט 193 7 . 1 תכנון ניהול עלויות 195 7 . 1 . 1 תכנון ניהול עלויות : תשומות 196 7 . 1 . 2 תכנון ניהול עלויות : כלים ושיטות 198 7 . 1 . 3 תכנון ניהול עלות : תפוקות 198 7 . 2 אמידת עלויות 200 7 . 2 . 1 אמידת עלויות : תשומות 202 7 . 2 . 2 אמידת עלויות : כלים ושיטות 204 7 . 2 . 3 אמידת עלויות : תפוקות 207 7 . 3 קביעת תקציב 208 7 . 3 . 1 קביעת תקציב : תשומות 209 7 . 3 . 2 קביעת תקציב : כלים ושיטות 211 7 . 3 . 3 קביעת תקציב : תפוקות 212 7 . 4 בקרת עלויות 215 7 . 4 . 1 בקרת עלויות : תשומות 216 7 . 4 . 2 בקרת עלויות : כלים ושיטות 217 7 . 4 . 3 בקרת עלויות : תפוקות 225

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר