תוכן עניינים

עמוד:IV

5 . 4 יצירת מבנה תכולת עבודה 125 ( WBS ) 5 . 4 . 1 יצירת מבנה תכולת עבודה : תשומות 127 5 . 4 . 2 יצירת מבנה תכולת עבודה : כלים ושיטות 128 5 . 4 . 3 יצירת מבנה תכולת עבודה : תפוקות 131 5 . 5 תיקוף תכולה 133 5 . 5 . 1 תיקוף תכולה : תשומות 134 5 . 5 . 2 תיקוף תכולה : כלים ושיטות 135 5 . 5 . 3 תיקוף תכולה : תפוקות 135 5 . 6 בקרת תכולה 136 5 . 6 . 1 בקרת תכולה : תשומות 138 5 . 6 . 2 בקרת תכולה : כלים ושיטות 139 5 . 6 . 3 בקרת תכולה : תפוקות 139 . 6 ניהול זמן בפרויקט 141 6 . 1 תכנון ניהול לוח זמנים 145 6 . 1 . 1 תכנון ניהול לוח זמנים : תשומות 146 6 . 1 . 2 תכנו ! ניהול לוח זמנים : כלים ושיטות 147 6 . 1 . 3 תכנון ניהול לוח זמנים : תפוקות 148 6 . 2 הגדרת פעילויות 149 6 . 2 . 1 הגדרת פעילויות : תשומות 150 6 . 2 . 2 הגדרת פעילויות : כלים ושיטות 151 6 . 2 . 3 הגדרת פעילויות : תפוקות 152 6 . 3 סידור פעילויות ברצף 153 6 . 3 . 1 סידור פעילויות ברצף : תשומות 154 6 . 3 . 2 סידור רצף פעילויות : כלים ושיטות 156 6 . 3 . 3 סידור פעילויות ברצף : תפוקות 159 6 . 4 אמידת משאבי פעילות 160 6 . 4 . 1 אמידת משאבי פעילות : תשומות 162 6 . 4 . 2 אמידת משאבי פעילות : כלים ושיטות 164 6 . 4 . 3 אמידת משאבי פעילות : תפוקות 165

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר