תוכן עניינים

עמוד:II

2 . 2 בעלי עניין בפרויקט ומשילות 30 2 . 2 . 1 בעלי עניין בפרויקט 30 2 . 2 . 2 משילות פרויקט 34 2 . 2 . 3 הצלחת הפרויקט 35 2 . 3 צוות הפרויקט 35 2 . 3 . 1 הרכב צוותי הפרויקט 37 2 . 4 מחזור החיים של פרויקט 38 2 . 4 . 1 מאפייני מחזור החיים של פרויקט 38 2 . 4 . 2 שלבי הפרויקט 41 . 3 תהליכי ניהול פרויקט 47 3 . 1 קשרים נפוצים בין תהליכי ניהול פרויקטים 50 3 . 2 קבוצות תהליכי ניהול פרויקט 52 3 . 3 קבוצת תהליכי ייזום 54 3 . 4 קבוצת תהליכי תכנון 55 3 . 5 קבוצת תהליכי ביצוע 56 3 . 6 קבוצת תהליכי שליטה ובקרה 57 3 . 7 קבוצת תהליכי סגירה 57 3 . 8 מידע על הפרויקט 58 3 . 9 תפקידם של תחומי הידע 60 . 4 ניהול אינטגרציה בפרויקט 63 4 . 1 הכנת מסמך ייזום פרויקט 66 4 . 1 . 1 הכנת מסמך ייזום פרויקט : תשומות 68 4 . 1 . 2 הכנת מסמך ייזום פרויקט : כלים ושיטות 71 4 . 1 . 3 הכנת מסמך ייזום פרויקט : תפוקות 71 4 . 2 הכנת תכנית ניהול פרויקט 72 4 . 2 . 1 הכנת תכנית ניהול פרויקט : תשומות 74 4 . 2 . 2 הכנת תכנית ניהול פרויקט : כלים ושיטות 76 4 . 2 . 3 הכנת תכנית ניהול פרויקט : תפוקות 76

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר