מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים ‭PMBOK Guide‬

עמוד:ב

A Guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK ® Guide ) Fifth Edition This publication is a Hebrew translation of A Guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK ® Guide ) - Fifth Edition copyright © 2013 by the Project Management Institute . ISBN : 978-1-935589-67-9 is copyrighted material of and owned by , Project מדריך ג / ף הידע בניהול פרויקטים - מהדורה חמישית Management Institute , Inc . ( PMI ®) . © Copyright ( 2014 ) . This publication is a translation of the English Language publication , A Guide To The Project Management Body of Knowledge ( PMBOK ® Guide ) - Fifth Edition , which is copyrighted material of and owned by the Project Management Institute , Inc . ( PMI ®) . © Copyright ( 2013 ) . This publication has been translated and published with the permission of PMI . Unauthorized reproduction of this material is strictly prohibited . This publication is a translation of the English Language publication , A Guide To The Project Management Body of Knowledge ( PMBOK ® Guide ) - Fifth Edition , which is published in the United States of America by the Project Management Institute , Inc . ( PMI ®) and is protected by all applicable copyright laws in the United States and Internationally . This publication includes the text of A Guide To The Project Management Body of Knowledge ( PMBOK ® Guide ) - Fifth Edition in its entirety , and PMI Israel Chapter , with the permission of PMI , has reproduced it . Any unauthorized reproduction of this material is strictly prohibited . All such information , content and related graphics , which are provided herein are being provided to the reader in an "as is" condition . Further , PMI makes no warranty , guarantee or representation , implied or expressed , as to the accuracy or content of the translation . Anyone using the information contained in this translation does so at his / her own risk and shall be deemed to indemnify PMI , or PMI Israel Chapter , their boards , affiliates , successors , employees , agents , representatives , and members from any and all injury of any kind arising from such use . "PMI " , the PMI logo , "PMP " , "CAPM" , "PMBOK" , "OPM 3 " and the Quarter Globe Design are marks or registered marks of the Project Management Institute , Inc . in the United States and other nations . For a comprehensive list of PMI marks , contact the PMI Legal Department . מהדורה חמישית אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגרי מידע לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר , כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מאת העמותה לניהול פרויקטים בישראל . דאנאקוד : 158-55526 © כל הזכויות שמורות ( 2014 ) העמותה לניהול פרויקטים בישראל ( ע ר ) החשמונאים , 100 תל אביב 6713317 0 ל : 03-9600563 פקס : 1533-9600563 דוא"ל : pmi @ pmi . org . il ארנר : www . pmi . org . il עיצוב והפקה : הוצאת דיונון מבית פרובוק בע " מ שטראוס , 3 תל אביב טל : 03-5257999 books @ probook . co . il www . probook . co . il

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר