יסודות המימון והניהול הפיננסי

עמוד:ט

שינויים מהירים ועמוקים מתחוללים בשכיחות גבוהה מהצפוי ובכל פעם הם משאירים אותנו מופתעים שוב . כאשר שינויים כאלה מתרחשים והניהול העסקי נתפס בלתי מוכן , התוצאה השכיחה היא משבר כלכלי-ניהולי . ניהול מודרני של מערכות מורכבות כמו אלה הנקוטות ברוב החברות העסקיות הגדולות מצריך ידע מקצועי רחב בתחומי הניהול השונים ובמרכזם הניהול הפיננסי . מה בספר ! ספר זה עוסק ביסודות המימון והניהול הפיננסי של החברה העסקית תוך התמקדות בחברה בע"מ . חמשת הפרקים הראשונים הס פרקי מבוא חיוניים . ניהול עסק והניהול הפיננסי בכלל זה מצריכים הגדרה של מטרת החברה העסקית , והבנה בסיסית בנושאים רלוונטיים כגון ההיבטים החוקיים , הממשל התאגידי , תפקיד השוק הפיננסי , התשואות על נכסים פיננסיים ומרכיבי תשואות אלה , השפעת האינפלציה על שיעורי התשואה , היחסים בין שיעורי התשואה , שיעורי האינפלציה ושערי המטבע , ערך הזמן של הכסף והערכת שווי של שטרות ניכיון , איגרות חוב ומניות . פרקים 1 עד 5 עוסקים בנושאי מבוא אלה . פרק 1 סוקר את תחום הניהול הפיננסי ומדגיש את המשמעות של ניהול יוצר ערך . הפרק עוסק בהחלטות העיקריות הנדרשות בתחום הניהול הפיננסי , בתפקידים העיקריים של ניהול הכספים בחברה , בסוגי החברות העסקיות והמסגרת החוקית לפעילותן , בבעיה של ניגודי עניינים בניהול החברה , בקוד הממשל התאגידי הנועד להבטיח ניהול תקין של החברה ובנושאי אתיקה ואחריות חברתית . פרק 2 סוקר את הסביבה שבה פועלת החברה העסקית ומנתח אותה ; פרק 3 מוקדש לערך הזמן של הכסף : פרק 4 הוא מבוא להערכת שוויין של איגרות חוב , ופרק 5 הוא מבוא להערכת שווי מניות . פרקים 6 עד 10 מוקדשים לנושא ההשקעה . לביצועה של כל השקעה נדרש הון , והצלחת ההשקעה תלויה בין היתר בעלות ההון , בבחירה נכונה של המיזמים שבהם כדאי להשקיע ובהערכת הסיכונים הכרוכים במיזמי ההשקעה . התחום העוסק בהקצאת ההון להשקעות נקרא תקצוב הון ובו עוסקים פרקים 7 עד . 10 פרק 6 מוקדש למושג עלות ההון ולאופן מדידתו ; פרק 7 מוקדש לניתוח כללי ההחלטה אשר בעזרתם ראוי להעריך את כדאיות ההשקעות ; פרק 8 מוקדש לבניית התזרים הכספי הצפוי מההשקעה ו פרק 9 עוסק בנושאים מיוחדים הקשורים לבניית התזרים הכספי , ופרק 10 מוקדש לניתוח הסיכונים שבהשקעה . למבנה ההון של החברה נודעת חשיבות רבה בשל השפעתו על שווי החברה ועל שווי מניות החברה , וכך גם מדיניות חלוקת הרווחים של החברה . לנושאים אלה מוקדשים פרקים . 12-ו 11 פרק 11 מוקדש להשפעת מבנה ההון של החברה על שווייה , על עלויות ההון שלה , על שווי מניותיה ועל עושרם של בעלי מניותיה : פרק 12 מוקדש למדיניות חלוקת הרווחים של החברה : דיבידנדים ורכישת מניות בחזרה . אני מקווה שהספר יהיה לתועלת לקוראים וללומדים ממנו .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר