יסודות המימון והניהול הפיננסי

עמוד:ח

בשנים האחרונות קטנה מאוד התערבותה של הממשלה , השוק נפתח לזרימות הון ביןלאומיות , הוסרו הגבלות על השקעות של ישראלים בחו"ל , הושוו שיעורי המס על אפיקי ההשקעה השונים בארץ ובחו '' ל , גברה התחרותיות , שונתה שיטת המסחר בבורסה והיא שיפרה מאוד את יעילות המסחר ואת הסחירות ( אם כי בעיית הסחירות עדיין קיימת בניירות ערך רבים , ( גברה התחרות בענפי הפעילות הפיננסית , הוסרו חסמים שמנעו נגישות של חברות עסקיות לגיוס הון בבורסה , גדלו מאוד סוגי המכשירים הפיננסיים המאפשרים ניהול סיכונים ביעילות רבה יותר מבעבר וגדל מאוד מגוון אפשרויות ההשקעה והמימון של החברה . בנוסף , שונה חוק החברות , וחברות רבות מאמצות נורמות מערביות בתחומי הממשל התאגידי , האחריות החברתית והקוד האתי . התהליכים שתוארו חלו לא רק במשק הישראלי . משקים מתעוררים רבים אחרים עברו תהליכים דומים בעשרים השנים האחרונות . היום , בשנת , 2008 ניצב המשק הישראלי מול עולם שבו מצב שוק ההון שתואר לעיל הוא נורמה מקובלת במדינות רבות . הניהול הפיננסי בישראל הפך עם השנים דומה יותר ויותר לניהול הפיננסי במשקים מפותחים , אם כי עדיין נותרה כברת דרך ארוכה לפיתוחו המלא של המשק . שיקולי ההשקעה , המימון וחלוקת הרווחים על פני זמן ושיקולים טקטיים שונים נעשו דומים לאלה הנהוגים במדינות מפותחות . הספר שלפנינו מתאר ומנתח את הניהול הפיננסי של חברה הפועלת בשוק הון מפותח . הצלחת החברה תלויה בגורמים שמחוץ לה , אך היא תלויה במידה בלתי מבוטלת גם בהצלחת הניהול . ניהול חברה עסקית הוא נושא מורכב וחשוב . אף על פי כן , הניהול בפועל בחברות רבות נשען במידה רבה על ניסיון חיים . הצורך לבסס את הניהול על ידע מקצועי ועל הבנת תאוריות הניהול נראה בעיני חלק ממנהלי העסקים כעניין שמיותר לעסוק בו . אין להתפלא אפוא שמספר הכישלונות העסקיים רב מאוד . אלפי עסקים מתמוטטים בישראל מדי שנה בשנה , רובם עסקים קטנים ובינוניים . הניהול , ובכלל זה גם הניהול הפיננסי , עשוי לעתים להיות מושתת על ניסיון חיים . כל עוד פעילות החברה והמבנה הארגוני שלה אינם מורכבים מדי , וכל עוד הפרדיגמה שבה פועל העסק אינה נתונה לשינויים חדים ותנאי הפתיחה מבטיחים סיכוי סביר להצלחה , ניסיון החיים יכול לסייע מאוד לניהול . לעומת זאת , כאשר מתרחש שינוי בפרדיגמה שבה פועל העסק ועל המנהלים להתמודד עם שינוי זה , ניהול הנשען על ניסיון חיים המבוסס על הפרדיגמה שקדמה לשינוי עלול להיכשל כישלון צורב . כאשר משתנה הפרדיגמה שבמסגרתה פועל העסק , עלולים להיכשל גם מנהלים מקצועיים בעלי רקע עיוני וניסיון מעשי . דוגמה מובהקת לכך היא קריסתם של בנקים וחברות אחרות , רובן במגזר הפיננסי , בעת המשבר של קיץ . 2008 על אחת כמה וכמה נכון הדבר לגבי מי שמבסס את הניהול על ניסיון חיים בלבד . הקושי בהתאמת הפעילות למצבים חדשים בולט במיוחד כאשר הכישלון העסקי אינו כישלון של עסק יחיד אלא של ענפי פעילות שלמים או של חברות גדולות ומתוחכמות . או אז בולטת העובדה שניהול המבוסס על ידע שנצבר מהסביבה העסקית אין בו די לניהול נכון בסביבה העסקית שתשרור . ידיעת התאוריות והבנת הסוגיות העיוניות הקשורות בניהול עשויות לשפר במידה ניכרת את יכולת ההתמודדות עם מצבי שינוי . אין הן מבטיחות הצלחה , אך אין ספק שהן מקטינות את הסיכון לכישלון . הבעיה של ניהול המבוסס על ניסיון בלבד חמורה יותר משניתן לשער כי שינוי אינו עניין נדיר החל לעתים רחוקות ; להפך : שינויים כלכליים מתחוללים לעתים קרובות מאוד . גם

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר