יסודות המימון והניהול הפיננסי

עמוד:ז

הקדמה יצירת ערך לבעלי המניות נחשבת למטרה העיקרית של חברה עסקית , בין שהיא חברה פרטית ובין שהיא חברה ציבורית , והניהול הפיננסי שלה משפיע במידה מכרעת על יכולתה לממש מטרה זו בטווח הקצר והארוך . מדד תל-אביב , 25- המשקף את שווי השוק הממוצע של 25 החברות הגדולות ביותר הרשומות למסחר בבורסה בתל-אביב , עלה בשנתיים שבין יולי 2006 ליוני 2008 בשיעור של , 40 ° / 0 עלייה המשקפת יצירת ערך רב לבעלי המניות . לא כל המניות הכלולות במדד עלו בשיעור זהה . למשל , מחיר המניה של חברת כימיקלים לישראל ( כי , ( ל" חברה רב-לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים , מפיקה אשלג מים המלח ומייצרת ברום , עלה באותה תקופה בשיעור של ! 440 ° / 0 אין ספק שבתקופה זו נוצר לבעלי מניות כי '' ל ערך רב במיוחד . ערך זה נוצר בעת שגורם חיצוני פעל לטובת החברה : עלייה חדה מאוד במחירי האשלג בעולם . קשה להסיק מכך מסקנה ברורה על טיב הניהול של החברה : נראה שמנהליה ידעו לנצל היטב את עליית מחירי האשלג ולתרגם עלייה זו לרווח גבוה . אולם כדי לקבוע קביעה חדמשמעית בדבר טיב הניהול ויצירת ערך לבעלי המניות , יש להשוות את עליית מחיר המניה בפועל לפוטנציאל שנקרה בדרכה של כי '' ל : האם היה אפשר להשיג עליית מחיר גבוהה אף מזו שהתממשה בפועל ? בתחילת חודש יולי 2008 פרץ משבר חריף בשוקי המניות בעולם . עד תחילת חודש נובמבר , ירדו מדדי המניות ברוב שוקי המניות , ובכללם מדד תל-אביב , 25 בשיעור של עשרות אחוזים . באותו פרק זמן ירדו מחירי האשלג בעולם ירידה חדה ומחירה של מניית כי"ל ירד בכ . 60 ° / 0- גם לגבי תקופה זו אין להסיק מהירידה החדה במחיר מניית כי"ל מסקנה החלטית בדבר טיב ניהול החברה . לכך נדרשת בחינה מדוקדקת והשוואת ניהול החברה בפועל לחלופות שהיו פתוחות לניהולה בעת המשבר הכלכלי הקשה שפקד את שוקי המניות בעולם . מיוני 2006 עד יולי 2008 עלה מחירה של מניית שופרסל בע"מ בשיעור של , 55 ° / 0 ולעומת זאת ירד מחיר המניה של חברה המתחרה בה , רבוע כחול , בשיעור של . 15 % קשה לתלות הבדל זה בגורמים חיצוניים ונראה שהוא משקף במידה רבה את הצלחת הניהול של חברת שופרסל ביחס לניהול המוצלח פחות של חברת רבוע כחול באותה תקופה . גם בהמשך שנת , 2008 עד תחילת חודש נובמבר נתן פער הניהול את אותותיו ו מניית שופרסל ירדה בשיעור של 12 ° / 0 בעוד מניית הריבוע הכחול ירדה בשיעור חד של . 48 ° / 0 דוגמאות נוספות לפערים ביצירת ערך לבעלי החברה שמקורם במידת ההצלחה של ניהול החברה יש למכביר ; למשל , באותה תקופה ( יולי 2006 עד נובמבר , ( 2008 ירד המחיר של מניית בנק לאומי בשיעור של , 19 ° / 0 בעוד מחירה של מניית בנק הפועלים ירד בשיעור חד בהרבה של . 44 % הירידה החדה בשווייה של מניית בנק הפועלים החלה בשלהי שנת , 2007 בעיקר בשל השקעות הבאושים של בנק הפועלים בשוק המשכנתאות בארה"ב שנקלע לקשיים . בעשרים השנים האחרונות חלה מהפכה של ממש בניהול הפיננסי בישראל ורפורמות רבות בכלכלה בכלל ובשוק ההון בפרט נכנסו בהדרגה לתוקף . רפורמות אלה שינו כליל את הסביבה העסקית שבה פועלת החברה ! בעבר , מקורות המימון העיקריים לפעילות החברה היו הון עצמי של בעלי החברה והלוואות מהמערכת הבנקאית , לעתים בסיוע או בהכוונה ממשלתית . שוק ההון היה נתון להתערבות ממשלתית רבה ; הוא היה מצומצם , רמת התחרותיות בו הייתה נמוכה מאוד , שיעורי האינפלציה היו גבוהים ביותר במשך תקופות ארוכות , השקעות באפיקים שונים היו כפופות לשיעורי מס בלתי אחידים , סוגי המכשירים הפיננסיים היו מועטים וסחירותם נמוכה , ההצמדה לדולר הייתה נפוצה מאוד והאפשרות לניהול סיכונים במובן המודרני הייתה מוגבלת ביותר .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר