יסודות המימון והניהול הפיננסי

עמוד:ה

לאה , "ג 1 מי הדור העעיר nts חזור העעיר יותר : עת 7 וגטעח , ( ירית גטיכאל , ירון וטלי גרה , אגרי , עתס רחלי רגסי גאגיג

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר