יסודות המימון והניהול הפיננסי

עמוד:ד

המחבר מודה לכל מי שנתן הסכמתו לציטוטים המובאים בספר פרופ' משה בן-חורין © כל הזכויות שמורות למחבר הקריה האקדמית אונו , רח' צה , 104 ל" קרית אונו 55000 מהדורה ראשונה 2009 הספר יצא לאור בסיוע הקריה האקדמית אונו עריכה לשונית ו נחמה ברוך תרשימים ו ערגה יערי-ויצמן עטיפה ן ליאור בן-חורין סדר ועימוד י דפוס אופסט ראמים בע '' מ הדפסה וכריכה ו דפוס אופסט ראמים בע"מ דאנאקוד : 158-55469 מסת ISBN 965-7018-67-6 ב" הפצה ; פרובוק בע"מ , רח' שטראוס 3 תל-אביב www . probook . co . il הספר מוגן על ידי חוקי ההגנה על זכויות יוצרים . אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לחלק , לאחסן במאגרי מידע או להפיץ ספר זה או חלקים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני ( לרבות אינטרנט ודוא , ( ל" אופטי או מכני מבלי לקבל רשות מפורשת מראש בכתב מהמחבר . העובר על הוראה זו צפוי לתביעה פלילית ו / או אזרחית ולעונש בהתאם לחוק .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר