1.1 מבוא

עמוד:2

מהדוגמא שלעיל ניתן להסיק כי , מנקודת ראותו של בעל העסק , ח"ש 100 המתקבלים בתאריך 1 . 1 . 2006 שקולים , מבחינה כלכלית , ל- ח"ש 112 שישולמו בתאריך . 31 . 12 . 2006 מכיוון שכך , כלל בסיסי במימון הנו " לזמן ישנו ערן כלכלי" ( או לחילופין ו "זמן שתה כטף . ( " הפרמטר אשר נותן ביטוי כמותי לערך הזמן נקרא שיעור הריבית . במילים אחרות , ההפסד שנוצר בסופו של דבר לבעל העסק נובע עקב כך שהוא נדרש להשקיע כסף היום , בעוד שאת פירות השקעתו הוא צפוי לקצור רק בעוד שנה . מכיוון שכך , עליו להתחשב בעלות המעודכנת של רכישת המלאי ( העלות הבסיסית , לרבות עלויות המימון , ( ורק אז יוכל להגיע להחלטה כלכלית מושכלת . לאחר שראינו כי תזרימי מזומנים הנתונים בתקופות זמן שונות הנם בעלי שווי שונה , ניתן להבין טוב יותר את המשמעות הכלכלית האמיתית של המונח "שיעור הריבית . " שיעור הריבית אינו אלא פרמטר אשר קובע מהו גובה הפיצוי הכלכלי שיש לתת לאותו צד בעסקה , שמעדיף לצרוך את כספו בעתיד על חשבון ההווה ( בדוגמא שלעיל ויתר הבנק על ח"ש 100 בתאריך , 1 . 1 . 2006 וקיבל סך של ח"ש 112 בתאריך , 31 . 12 . 2006 כלומר פיצוי כלכלי בגובה ח"ש 12 לתקופה של שנה . ( כיצד תשתנה התשוכה אילו בעל העסק לא היה נדרש לקחת הלוואה לצורך מימון רכישת המלאי ! כעת , נניח כי בתאריך 1 . 1 . 2006 נחים להם בשלווה בכיסו של בעל העסק ח"ש 100 , כך שאין לו צורך ללוות 2 כלל כספים מהבנק לצורך ביצוע העסקה . עוד נניח , כי שיעור הריבית ללווים ומלווים הנו זהה . האם במקרה זה הופכת העסקה כדאית ? כמובן שלא ! ההסבר לכך הנו פשוט , ונובע מכך שבמידה ויבחר בעל העסק לרכוש את המלאי מכספו שלו , הרי שיוותר על ריבית בנקאית שנתית בסך ח"ש 12 . במילים אחרות , יש לקחת בחשבון את עלות המימון האלטרנטיבית , קרי את אותו הפסד ריבית הנובע מהצורך לשלם עבור המלאי שנה לפני מכירתו . צורת הסתכלות נוספת הנה שלרשות בעל העסק עומדים ח"ש 100 , אותם הוא מעוניין להשקיע לתקופה של שנה , כאשר בפניו עומדות שתי אלטרנטיבות : . 1 השקעה במלאי - השקעה זו מניבה תקבול של ח"ש 110 בעוד שנה . . 2 השקעה בתוכנית חיסכון בבנק - השקעה זו מניבה תקבול של ח"ש 112 בעוד שנה . r מוסדות בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרים ( לדוגמא , חברות ביטוח , קרנות פנסיה , קופות גמל ) נחשבים למתווכים פיננסיים , ותפקידם לשדך נין גורמים המעוניינים להשקיע את כספם לבין גורמים המעוניינים כקבלת אשראי . ברונ המקרים גובה המתווך הפיננסי מלקוחותיו שכר טרחה עבור שירותי התיווך , המתבטא בעמלות בנקאיות ובמרוותים פיננסיים ( מרווח פיננסי נוצר כאשר שיעור הריבית שהבנק גובה על הלוואות גבוה משיעור הריבית שהוא משלם על פיקדונות , כאשר ההפרש בין שיעורי הריבית ידוע בשם "מרווח פיננסי . ( " לצורך פשטות הדיון , נניח כי הבנק במקרה שלפנינו אינו גובה כלל עמלות ו / או מרווחים פיננסיים עבור טרחתו , כלומר הוא משלם למפקיד ריבית שנתית בשיעור של 12 ° / 0 על הפקדותיו ( אותה ריבית שהיה גובה ממנו בגין לקיחת אשראי . (

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר