תוכן העניינים

עמוד:ט

. 8 אופציות 519 8 . 1 מושגי יסוד באופציות 519 8 . 2 אסטרטגיות השקעה באופציות 524 8 . 3 מודלים להערכת אופציות 530 541 8 . 4 שאלות חזרה 543 שאלות נוספות 557 . 9 מבחנים עם פתרונות 563 תואר ראשון - סמסטר ב' תשנ"ח מועד א' 565 תואר ראשון - סמסטר ב' תשנ"ח מועד ב' 577 תואר ראשון - סמסטר ב' תשס"ב מועד א' 589 תואר ראשון - סמסטר ב' תשס"ב מועד ב' 607 תואר ראשון - סמסטר ב' תשס"ג מועד אי 621 תואר ראשון - סמסטר ב' תשס"ג מועד ב' 635 תואר ראשון - סמסטר א' תשס 651 ד" תואר ראשון - סמסטר ב' תשס 665 ד" תואר ראשון - סמסטר אי תשס 679 ה '' תואר ראשון - סמסטר ב' תשס 691 ה" תואר שני - סמסטר קיץ תשס 705 ג" תואר שני - סמסטר א' תשס 719 ד" תואר שני - סמסטר ב' תשס 733 ד" תואר שני - סמסטר א' תשס 745 ה" תואר שני - סמסטר קיץ תשס 765 ה" נספחים 781 נספח א' - הוראות שימוש במחשבון פיננסי נספח בי - מילון מונחים נספח ג' - טבלת מקדם ערך נוכחי של סכום חד-פעמי נספח ד' - טבלת מקדם ערך עתידי של סכום חד-פעמי נספח ה' - טבלת מקדם ערך נוכחי של סדרת תשלומים קבועים נספח ר - טבלת מקדם ערך עתידי של סדרת תשלומים קבועים נספח ז' - טבלת התפלגות מצטברת נורמאלית סטנדרטית

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר