יסודות המימון

מתוך:  > יסודות המימון

עמוד:ד

כל הזכויות שמורות ( 2006 ) לדיונון אוניברסיטת תל-אביב ת , 39287 ד " תל-אביב 61392 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגרי מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר , כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מאת ההוצאה לאור .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר