תוכן העניינים

עמוד:ז

תוכן העניינים הקדמה למהדורה העברית מאת דן מרגלית ט פתח דבר טו חלק ראשון : עולפ של ציביליזציות פרק א העידן החדש בפוליטיקה העולמית 3 פרק ב ציביליזציות בהיסטוריה ובימינו 33 פרק ג ציביליזציה אוניברסלית ? מודרניזציה והתמערבות 57 חלק שני : מאזנן המשתנה של הציביליזציות פרק ד דעיכתו של המערב : כוח , תרבות וילידיות 93 פרק ה כלכלה , דמוגרפיה והציביליזציות הקוראות תיגר 125

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר