התנגשות הציביליזציות

עמוד:ד

Samuel P . Huntington The Clash of Civilizations עורכת סדרה : יעל חזוני עורכת לשון : מאירה טורצקי הפקה : מרינה פיליפודי ורחל קכיץ הדפסה חמישית 2009 2003 © כל הזכויות של המהדורה העברית שמורות למרכז שלם , רחוב הצפירה 22 א , ירושלים Copyright © 1996 by Samuel P . Huntington עיצוב עטיפה : אריקה הלבני Cover Photos : AFP Photo / Anna Zieminski ; Corbis Sygma / Ron Sachs ; ASAP Camera Press ; Reuters / Min Chung , Alexander Natruskin , Kimimasa Mayama , Kamal Kishore , Paulo Whitikerr הפצה : מרכז שלם , רחוב הצפירה 22 א , ירושלים טל' , ( 02 ) 560-5500 פקס ( 02 ) 560-5511 E-Mail : shaJen 1 order @ shalem . org . il מסת ISBN 965-7052-23-8 ב " דאנאקוד 496-1031 Printed in Israel

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר