פרק א ייחודה של לשון הזמר

עמוד:11

עצמו , אלא הוא רק רכיב אחד מתוך מכלול שלם של גורמים , ובהם הלחן , זהות מבצע השיר , נסיבות הביצוע ועוד . גורמים אלו הם חלק בלתי נפרד מהשתלבותו של השיר המולחן בחיי הקהילה הלשונית , ולעתים חשיבותם אף גדולה יותר מחשיבות הטקסט . הם עשויים להאפיל על הרכיב המילולי , לגבור על אילוצי המערכת הלשונית ולאפשר את מימושם של קווי לשון שאינם מקובלים בשפה 8 בגילוייה האחרים . כחלק מהיותו של הזמר ז'אנר מובחן ומתוחם התפתח בו שימוש לשון אופייני המזוהה עמו ומבדיל אותו מגילוייה האחרים של הלשון . יש לזכור כי הלשון אינה מערכת אחידה המתממשת בדרך אחת בכל הנסיבות . גילוייה השונים — כמו שיחה יומיומית , כתבה עיתונאית , שיר , טקס , טקסט משפטי , מאמר מדעי וכדומה — נבדלים זה מזה הן במבחר האמצעים הלשוניים המתממשים בהם הן 9 ביחסי התפוצה המתקיימים בין אמצעים לשוניים אלו . שליטה מלאה בשפה אינה מצטמצמת להיכרות עם המערכת הדקדוקית והמילונית המופשטת , אלא מחייבת יכולת לקשר בין נסיבה מוגדרת של שימוש הלשון ובין המבחר הספציפי של האמצעים הלשוניים האופייניים לנסיכה זו . מעצם טיבה של הלשון מתפתחות בה הבחנות התלויות בפונקציות שעליה למלא ודרכים אופייניות להבעת כל אחד מסוגי השיח המקובלים בה . הזמר הוא מתחומי הלשון שבמהלך התפתחות העברית החדשה התגבשו בהם דרכי הבעה ייחודיות , המבוססות על העדפת מבחר ספציפי של אמצעים לשוניים מתוך כלל האפשרויות הקיימות במערכת הלשונית בכללותה . מבחינה סטטיסטית מרבית קווי הלשון הנקרים בזמר משותפים לו ולקורפוסים עבריים אחרים . עצם השימוש בשפה מחייב ציות לכלליה הדקדוקיים והמילוניים , ובכל טקסט יופיעו יסודות רבים שהיקרותם מתחייבת ממבנה הלשון " . דוגמה מובהקת ליסודות לשוניים כאלה מספקת מערכת הנטייה . תצורתם של צורני הנטייה נקבעת על פי כללים מורפולוגיים מוגדרים , ובהקשרים רבים מחויב מימושה של צורה ספציפית מתוך הפרדיגמה . יסודות 8 לניתוח מפורט של השפעת האופי האורלי של השיר המולחן על מאפייניו לעומת השירה הכתובה ראו בות' . 1981 9 האוורנק . 3 : 1964 השפעת הפונקציה של טקסטים על תכונותיהם הלשוניות הייתה אחד מתחומי העניין העיקריים בעבודותיהם של חברי האסכולה הבלשנית של פראג , ודיונים תאורטיים ואמפיריים בנושא מופיעים בכתביהם בהרחבה . ראו למשל החיבורים שקובצו אצל גרווין 1964 ואצל ואשק ודושקובה . 1983 10 אנקוויסט ; 127 . 1988 ברטש . 158 , 15511987 11 קריסטל ודייוי ( 65-64 11969 ) מכנים קווי לשון מסוג זה . common core features

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר