תוכן העניינים

עמוד:4

הגיית אותיות השימוש 99 ריפוי בכ"פ בראש מילה אחרי מילה שמסתיימת בתנועה 103 עיצורים ממוצא זר 106 סיכום 107 פרק ה : הפועל 109 קטגוריות מקראיות מלעיליות : צורות ההפסק והצורות המוארכות 111 . 1 תפוצתן ודרכי תצורתן של הצורות המוארכות וצורות ההפסק ; 111 . 2 לתולדות השימוש בקטגוריות המקראיות המלעיליות 118 דרכי תצורה אחרות שמקורן ברבדים ההיסטוריים של הלשון 121 . 1 הצורות המקוצרות 2 , 122 צורות מטיפוס וקטל / ויקטול . 3 ; 123 המקור המוחלט . 4 ; 125 המקור הנטוי בלי ל . 5 ; 126 צורות בינוני נקבה מטיפוס קוטלה . 6 ; 127 בניין נתפעל . 7 ; 130 שימושי לשון מקראיים מבודדים . 8 ; 131 סיכום דפוסי השימוש בדרכי תצורה שמקורן ברבדים ההיסטוריים של הלשון 131 דפוסי הבחירה בין צורות פועל חלופיות במערכת הסינכרונית 132 . 1 צורות הנוכחות והנסתרות בעתיד ובציווי . 2 ; 133 צורת הנוכחים בזמן עבר . 3 ; 138 צורות בינוני נקבה מגזרת החלולים בבניין קל ; 138 . 4 דרכי הבעת הציווי . 5 ; 139 נטיית הכפולים בעתיד ובציווי של בניין קל . 6 ; 141 תפקידי המקור הנטוי בלא ל ( צורת הגרונדיום ) במערכת הסינכרונית . 7 ; 143 סיכום דפוסי השימוש בצורות חלופיות מן המערכת הסינכרונית 146 קטל ויקטול המביעים את ההווה 148 . 1 צורות קטל . 2 ; 148 צורת יקטול 149 מאפיינים סטטיסטיים של שימוש הפעלים בזמר 150 . 1 התפלגות צורות הפועל לפי גופים . 2 ; 152 התפלגות צורות הפועל לפי בניינים 154 סיכום 158 פרק ו : מילות התפקיד 161 כינויי הגוף הפרודים 162

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר