הזמר העברי בראשיתו

עמוד:2

Yael Reshef The Early Hebrew Folksong A Chapter in the History of Modern Hebrew הכנת העבודה וכתיבתה נסתייעו במלגה מטעם קרן הזיכרון לתרבות יהודית ובמלגת ות"ת על שם פרופ' נתן רוטנשטרייך הספר יצא לאור בסיוע 'יד הנדיב , ' ירושלים כל הזכויות ליצירות : יציאת מצרים מאת יחיאל הלפרין ; אליעזר ורבקה מאת לוין קיפניס ; אל המעיין מאת י"ד קמזון , שמורות למחברים ולאקו"ם מסת ISBN 965-342-865-9 ב" כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק . ירושלים תשס"ד סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בדפוס שוקי , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 2004 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר