כדור השלג

מתוך:  > כדור השלג

עמוד:4

כדור השלג הביוגרפיה המרתקת של המשקיע האגדי וורן באפט מאת : אליס שרדר עורכת הספר : ענת לויט הכנת מפתח העניינים : דנה זייברט נדפס בישראל , תשס 2009 — ט" © כל הזכויות שמורות למטר הוצאה לאור בע״מ ת . ד . , 36212 תל אביב 61361 info @ matar . biz אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . THE SNOWBALL Warren Buffett and the Business of Life By Alice Schroeder Copyright ) 2008 by Alice Schroeder Original book published by Bantam Dell , a division of Random House , Inc ., New York All rights reserved . No part of this publication may be reproduced , stored in a retrieval system , or transmitted , in any form or by any means , electronic , mechanical , photocopying , recording or otherwise , without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Triwaks Enterprises / Matar Publishing House P . O . Box 36212 , Tel-Aviv 61361 info @ matar . biz

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר