יסודות האלגברה הליניארית

עמוד:4

ELEMENTS OF LINEAR ALGEBRA Prof . Jonathan S . Golan Department of Mathematics Universityof Haifa כל הזכויות שמורות להוצאת דקל - פרסומים אקדמיים 45094 ד"ת תל-אביב 61450 הודפס בישראל תשסא" All rights reserved to Dekel Academic Press P . O . Box 45094 Tel Aviv 61450 Printed in Israel 2000 DEKEL PUBLISHING HOUSE

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר