יסודות האלגברה הליניארית

עמוד:2

רשימת הספרים הנושא שם הספר המחבר / ים כלכלה מבוא לכלכלה א , ב יאיר זימון כלכלה תורת המחירים - תורת הצרכן אבי הראל-יאיר זימון סוציולוגיה מבוא לשיטות מחקר - איסוף נתונים ד" רצ י רלסקימן סוציולוגיה שיטות מחקר למדעי ההברה- פרופ' ל '" א קראוס - איסטרטגיה , תכנון ומדידה ד '' ר סטיבןמילר ד"ר ניסן רובין סוציולוגיה התיאוריה הסוציולוגית הקלאסית ד"ר צירלס קימן סוציולוגיה פרופ' הרולד גרינברג מדע המדינה קווי יסוד במשפט הבינלאומי פרופ' מריון מושקט לשון מבוא למדעי הלשון ד"ר אליהו אראל ספרות מערכות מילים - עיונים בסגנונו ד"ר עדנה אפק של ש"י עגנון ספרות הדינמיקה של מוטיבים ביצירות עגנון ד"ר לאיר מזור ספרות מנדלי מוכר ספרים - עיון ביקורתי דייר אורציון כרתנא פילוסופיה השיפוט האמנותי ד " ר גדעון עפרת פילוסופיה לוגיקה א , ב פרופ אלכם בלום אלקטרוניקה תכן לוגי מתקדם א אינג ' נתנאל סלס הנדסת חשמל תיאוריה אחידה של מכונות חשמל א פרופ ' יהודה נאות מרעי הניהול ניהול הייצור ד"ר יעקב קדם מרעי הניהול ניהול השיווק א , ניהול הפירסום פרופ' ג'וליאן סימון מרעי הניהול לסודות בניהול צ בורי ר"ד ' חיים גזלאל * הספר נמצא בהכנה הפצה לסטודנט ן בחנרירת הספרים האוניברסיטאיות שבקמפוסים ובחנות ה"בוק שולן " הזמנות בדואר : נא לפנות להרצאת דקל . 45094 r'n תל אכיב . טל . 706770 , 781119 הפצה לחנויות : א . ערמוני , ררר בלפור , 4 תל ^ ביב , טל , . 292026 המשך הרשימה מופיע כסוף הספר

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר