תוכן הענינים

עמוד:3

עמוד ב . 1 הדינאמיקה התמטית והדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתיות שבמוטיב השגעון ומשמען ; התחברות מוטיב התרנגול למוטיב השגעון ופעולתם המשולבת בתורת מערכת רכיבים מוטיבית מורכבת 86 ג . הדינאמיקה התמטית השיטתית שבמוטיב הצבע הכחול והדינאמיקה התמטית והקומפוזיציונית השיטתיות שבמוטיב הצבע האדום 93 _ . 1 ג פעילותם המשולבת של מוטיב הצבע האדום ושל מ וטיב הצבע הכחול בתורת מערכת רכיבים מוטיבית מורכבת 99 ד . על תופעות נוספות שבתחום הדינאמיקה של הטקסט הספרותי ב"סיפור פשוט" 101 ה . הערת סיכום 109 הערות 111 __ ביבליוגראפיה 122 _ 132 Abstract

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר