תוכן הענינים

עמוד:2

עמוד ב . תאור כמה מהבולטים שברכיבי מוטיב התחליף 38 ג . לענין תופעות נוטפות בדינאמיקה של הטקסט שבסיפור ומשמען 47 פרק די - הדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתית שבמוטיב האצות בסיפור : " שבועת אמונים . " א . הדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתית שבמוטיב האצות ותרומתה להידוק האנלוגיה שבין שושנה לבין האצות _ 50 _ ב . הפלגה לתאור תופעה מרכזית בדינאמיקה של הטקסט בסיפורי עגנון : "המעגלי ות שבטקסט" 55 פרק הי - הדינאמיקה התמטית והדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתיות שבמוטיב המפתח ברומן : "אורח נטה ללון . " א . הדינאמיקה התמטית השיטתית שבמוטיב המפתח ומשמעה 67 ב . הדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתית שבמוטיב המפתח ומשמעה 71 ג . כמה הערות על משמעויות ברומן ודרכי עיצובן 75 __ _ פרק וי - מערכות רכיבים מוטיביות מורכבות ב"סיפור פשוט . " א . מבוא : לקראת דיון במערכות רכיבים מוטיביות מורכבות ב"סיפור פשוט" 78 __ ב . הדינאמיקה התמטית והדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתיות שבמוטיב התרנגול ומשמען 79

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר