הדינאמיקה של מוטיבים ביצירות ש"י עגנון

עמוד:ט

ראשיתו עול ספר זה בחיבור מ . א . שכתבתי בהדרכתו של ד"ר בעז שכביץ בחוג לספרות עברית שבאוניברסיטת תל-אביב . שדה המחקר ה נבחן בפרקי הספר כולם הוא הדינאמיקה של רצף הטקסט הספרותי . בתחום זה למדתי רבות ממחקריהם החשובים ומהרצאותיהם המאלפות של ד"ר מנחם פרי ושל ד"ר מאיר שטרנברג ועל כך תודתי נתונה להם . תודתי מסורה עוד למורי וידידי ר"ד , ראובן צור על כל שלמדתי ממנו , בעיקר במהלך שיחותינו הפורות והנעימות , לפרופי ישראל לוין , ראש החוג לספרות עברית שבאוניברסיטת תל-אביב , על עידודו ותמיכתו במהלך כתיבת המחקר , ו לגב י אתי מיכאלי על מ לאכת ההדפסה ה מסורה . עוד תודתי נתונה למר רפי וויזר , מבית הספרים הלאומי שבירושלים , על סיועו האדיב בצילום הדפים מכתב ידו של ש"י עגנון . תודת מיוחדת שמורה עמי למורי ורעי , ד"ר בעז שכביץ , על הדרכתו המסורה ורבת הערך במהלך כתיבת המחקר , ועל שהיה לי הטוב שבמורים , הטוב שבידידים . תל-אביב , תשל . ט"

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר