תוכן העניינים

עמוד:יא

,.... אינטגרל משולש לא-אמיתי 409 תרגילים 413 תשובות 414 רשימת מושגים 417 העירי במהדורה השנייה המתלקנת חלקים ג' 7-ו אלו / דל למל 3 יעים ביתר ! חלק די - אינטגרלים קוויים ו מ ש ט וו י י ם , מבוא לאנליזה וקטורלת פרק . 18 אינטגרלים קוויים ושימושיהם . 1 אינטגרל קווי מסוג ראשון וחישובי 414 תרגילים . 2 אינטגרל קווי מסוג ראשון וחישובי 423 תרגילים . 3 תנאי אי-תלות של אינטגרל קווי במסלול האינטגרציה 431 .. . 4 נוסחת גרין 444 . 5 הכללה למקרה של פונקציות בשלושה משתנים 446 תרגילים פרק . 19 אינטגרלים משטחיים ושימושיהם . 1 אינטגרל משטחי מסוג ראשון וחישובו 453 תרגילים . 2 אינטגרל משטחי מסוג שני וחישובו 461 תרגילים . 3 נוסחת סטוקס 469 . 4 נוסחת גאוס 473 תרגילים פרק . 20 מושגים יסודיים באנליזה וקטורית . 1 שדה סקלרי 479 תרגילים . 2 שדה וקטורי 496 תרגילים תשובות 516 רשימת מושגים 522

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר