תוכן העניינים

עמוד:ט

פרק . 10 נגזרת חלקית . דיפרנציאל 182 . 1 נגזרת חלקית 182 . 2 דיפרנציאל 186 . 3 גזירות של פונקציה בשני משתנים 188 . 4 אינוואריאנטיות של צורת הדיפרנציאל 191 . 5 שימוש בדיפרנציאל בחישוב קירובים 192 תרגילים . ל (*) . 6 פונקציות סתומות 197 . 7 שיטות לגזירת פונקציות במספר משתנים 204 תרגילים . פרק . 11 נגזרות חלקיות ודיפרנציאלים מסדרים גבוהים החלפת משתנים . נוסחת טיילור 215 . 1 נגזרות חלקיות מסדרים גבוהים 215 . 2 דיפרנציאל מסדר גבוה 218 תרגילים . . 3 החלפת משתנים 224 תרגילים . . 4 נוסחת טיילור 231 פרק . 12 שימושים גיאומטריים . מבוא לגיאומסריה דיפרנציאלית 233 . 1 עקומים במישור ובמרחב . משטחים 233 . 2 משיק , נורמל , מישור משיק , מישור נורמל 242 , , תרגילים . ^ . 3 נקודות מיוחדות 250 (*) . 4 משפחות של עקומים ומשטחים . מעטפת 255 תרגילים . . 5 פונקציה וקטורית של משתנה סקלרי ושימושיה 260 . 6 מערכת קואורדינטות טבעיות 269 . 7 עיקום ופיתול של עקום מרחבי 275 (*) ' . 8 נוסחת נוסחת פרנה פרו 279 תרגילים . פרק . 13 מקסימום ומינימום 283 ו . אקסטרמום לוקלי 283 . 2 אקסטרמום של פונקציות ב- ת 286 tmjmn ( n > 3 ) . 3 ערכים מקסימליים ומינימליים 290

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר