תוכן העניינים

עמוד:ז

ו נופן הבניינים עמוד חלק אי - טורים אינסופיים פרק . 1 טורים אינסופיים של מספרים 9 . 1 מושגים יסודיים . 9 . 2 שיטות למציאת סכום של טור 13 . 3 תנאי הכרחי להתכנסות טורים 19 תרגילים פרק . 2 התכנסות של טורים חיוביים , 21 . 1 מבחני השוואה 21 . 2 שימוש באי-שיוויו 1 ות קושי-הולדר ומינקובסקי 40 תרגילים . 3 מבחני קושי ודלמבר , מבחן ראבה 44 . 4 מבחן האינטגרל 51 תרגילים פרק . 3 טורים כלליים , טורים מתחלפים , י פעולות בטורים מתכנסים 55 . 1 התכנסות של טורים כלליים 55 . 2 טורים מתחלפים 58 . 3 פעולות בטורים מתכנסים 65 תרגילים פרק . 4 טורי פונקציות , התכנסות , התכנסות במידה שווה 69 . 1 טורי פונקציות . התכנסות 69 תרגילים (*) . 2 התכנסות במידה שווה של סדרות 79 3 התכנסות במידה שווה של טורים 91 (*) .. ל פעולות בטורי פונקציות 100 תרגילים

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר