אינפי 2 פונקציות במספר משתנים

עמוד:ה

םדפו ^ ו מטרתו של ספר זה היא לעזור לסטודנטים בלימודי המתמטיקה במוסדות להשכלה גבוהה , בעיקר לאלה הנאלצים להעדר משיעורים ומלימודים סדירים מסיבות שונות ( מילואים , מחלה וכדומה ) ומוכרחים ללמוד חלק ניכר של החומר באופן עצמאי . " אינפי , " 2 הבנוי כסידרה בת שלושה כרכים , נועד לשמש הן להעמקת הידע והן להקניית יכולת לפיתרון מרבית התרגילים הנדרשים בנושאים הבאים : טורים אינסופיים ; פונקציות במספר משתנים , אינטגרלים פרמטריים , כפולים , משולשים , קויים ומשטחייס וכן מבוא לאנליזה וקטורית . הספר יוכל לשמש את הסטודנטים לתואר ראשון בכל הקמפוסים , לרבות אלה הלומדים בפקולטות למתמטיקה , לפיסיקה , למדעי המחשב וכוי . פרקים וסעיפים המיועדים לסטודנטים ברמות גבוהות יותר , סומנו על ידי בכוכבים וניתן לדלג עליהם , בלי לפגום בהבנת שאר החומר . הספר מחולק 20-ל פרקים וכולל למעלה 1000-מ תרגילים , מהם יותר 300-מ הפתורים פיתרון מלא . מבחינה מתודית כל אחד מפרקי הספר בנוי כך : א . סקירה קצרה על החומר התיאורטי הנדרש ( הגדרות , משפטים ללא הוכחות , קשר בין המושגים ) לרבות דוגמאות ודוגמאות נגד . ב . מיגוון של תרגילים , הממויינים לפי דרגות קושי , עם פתרונות מלאים . ג . תרגילים לעבודה עצמית , הצמודים לנ"ל , בליווי רמזים ותשובה סופית . ד . תרגילים מעורבים , בסוף כל פרק או לאחר מספר סעיפים , הדורשים יכולת מיון ופתרון . כרך זה , העוסק בתורת הפונקציות במספר מקתנים , נידונים הנושאים הבאים : גבול ורציפות של פונקציות במספר משתנים ** נגזרות חלקיות ודיפרנציאל של פונקציות במספר משתנים ** שימושים גיאומטריים ** מקסימום ומינימום . בסוף הספר מובאת רשימה של מושגים ומשפטים עיקריים ותשובות לתרגילים . תודתו של המחבר נתונה למר אלכס קופרמן , מהפקולטה למתמטיקה שבטכניון , על הכנת המהדורה השנייה המתוקנת של הספר ^ הנני מאחל לקוראים הצלחה מלאה במקצוע חשוב זה ו חיפה , תשמ"ג ד"ר מירון טימור

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר