הקדמה

עמוד:4

לידי גילוי דרכים חדשות לטיפול בבעיה זו , תוך שיקול דעת פדגוגי - טיפולי . הפרקים השונים בספר יוכלו לשמש נקודת מוצא לדיון בסדנאות להוראה מתקנת ויאפשרו לסטודנטים לקחת חלק פעיל יותר בעת ההרצאות . במהדורה השניה שלפנינו כמה חידושים . הושם יתר דגש לפרק "המוכנות לקריאה" ובמיוחד לתרגילי רצף , למוכנות לחשיבה סימבולית ולמוכנות בתחום השמיעתי . כמו כן הורחב בצורה ניכרת פרק "הכתיבה המתקנת , " בהתחשב במיעוט החומר שפורסם עד כה בתחום זה , הן בלועזית והן בעברית . לצורך המחשה והדגמה שולבו בתוך הספר ניתוחי מקרים מתחום העבודה בשדה . פריטים שונים בספר תוקנו ועודכנו על פי פרסומים חדשים בתחום הקריאה המתקנת , שהופיעו בשנים האחרונות . סיון , תשל . ח" מרים גיליס . בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר-אילן

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר