הקדמה

עמוד:6

גרונלונד מוסיף לזה את : . 5 מיבחן ההצבה - Placement test הנועד להעריך את מצב הידיעות של תלמיד טרם ההוראה . המיבחן המאבחן והמיבחן המנבא עוסקים בפרט הניבחן ו באיכות הביצוע שלו בלבד . המיבחן המנבא נועד , למעשה , לנבא יכולת טרם הלמידה , בעוד שהמיבחן המאבחן נועד לגלות את נקודות התורפה בלמידה של הפרט . מיברון זה בא לגלות במה , כיצד ומדוע נכשל התלמיד . אגב , גם תורנדייק וגם בלום מציינים שניתן להשתמש במיבחני הישגים ובמימצאיהם כבמיבחנים מאבחנים . בעקבות זה ניתן לסווג מיבחנים ל- 3 קבוצות כדלקמן : . 1 מיבחני איבחון ( מיבחנים דיאגנוסטיים ) מיבחנים אלה ניתנים לחלוקה על פי יעדיהם , כדלקמן : א . איבחון תלמידים - מעקב אחר התהליך בו עובר התלמיד בדרכו אל התוצר הלימודי . חשיפת סיבות הכישלון של תלמיד , מציאת המקום בו "נתקע" התלמיד בדרכו להשגת התוצר הלימודי וסיבות " ההיתקעות . " ב . איבחון תכנית לימודים - מציאת הקשיים בחומר הלימודי , חשיפת החלקים הלימודיים הטובים והיעילים , סיוע להחלטות בדבר התאמות , תיקונים ושיפורים בתכנית . מציאת מידת ההתאמה של תכנית לצרכי קבוצת תלמידים מסוימת . ג . איבחון דרכי ההוראה - קביעת יעילותו של השיטות והדרכים בהן נקט המורה בהוראת החומר . Gronlund , N . E . , "Measurement and Evaluation in Teaching 1 ( 3 rd ed . ) McMillan Co ., N . Y . , 1976 , p . 16 .

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר