הקדמה

עמוד:5

הקדמה המיבחן הוא עדייו אחד המכשירים ההוראתיים-חינוכיים החשובים בהם נעזרים בית הספר ומוריו . פנים רבות לו למיבחן . להלן נתאר בקצרה ונגדיר סוגים שונים של מיבחנים . אחד הסיווגים של מיבחנים הוא לשלושה סוגים כדלקמן : . 1 המיבחן המסכם - Summative test הנועד להעריך את הישגי התלמיד עם תום ההוראה . . 2 המיבחן המעצב - Formative test הנועד להעריך את ההתקדמות בלמידה של תלמיד תוך כדי מהלך ההוראה . . 3 המיבחן המאבחן r 3 ? nn-Diagnostic test להעריך את קשיי התלמיד במהלך ההוראה . תורנדייק מוסיף לזה סוג נוסף : . 4 המיבחן המנבא Prognostic test -הנועד לנבא את סיכוייו של נבחן בלמידה בעתיד . שני הראשונים , המיבחן המסכם והמעצב , הם מיבחני הישגים השוואתיים המציינים את מקומו של הפרט בכיתה . ההערכה במקרה זה היא כמותית מעיקרה . Bloom , B . and Hastings , T . ( j Madaus , G ., "Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning " McGraw-Hill Co ., N . Y ., 1971 . Thorndike , R . L . < £ Hagen , E ., "Measurement and Evaluation in Psychology and Education " . John wiley and sons , N . Y . , 1961 , p . 278 .

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר