רשימת הטבלאות

עמוד:4

רשימת הטבלאות עמודים טבלה א ' 1 טבלה מסכמת של סוגי מיבוונים . 9 טבלה אי 2 סיווג מיבוונים לפי שיטת פירוש המימצאים . 8 טבלה ב י . טבלת תכנון היחידה הלימודית . - "משק המים בצמח 82-84 , " טבלה גי : תכנון הוראה במקצוע ביולוגיה לשנת לימודים אחת . 86 טבלה ד י : תכנון יחידה לימודית בנושא "חיידקים" לכיתה טי . 87 טבלה ה י : טופס-טבלה לתכנון הוראת ביולוגי ה לפי שיטת 88 . BSCS טבלה ו י : תכנון הוראה כללי לנושא "אברהם , " ספר בראשית . 89 טבלה ז י : תכנון הוראה כללי בהסטוריה לכתה , 'ז חט"ב . 90 טבלה חי : תכנון 92 Test on English Poets טבלה טי : טבלת תכנון מיבחן באזרחות , חט"ב . 93 טבלה י : ' טבלת תכנון מיבחן בביולוגיה , חט"ב . 93 טבלה יא : ' טבלת תכנון מיבחן באנגלית . 94 טבלה יבי : טבלת תכנון מיבחן במתמטיקה , חט"ב . טבלה יג : ' דוגמא לתכנון מיבחן ( הנושא : "חרקים 96 . ( " טבלה ידי : דוגמא להוראת מיבחן 132 . טבלה טו : ' דוגמא להוראת מיבחן "נכון-כוזב" 133 טבלה טזי : דוגמת דף-תשובות . 134 טבלה יזי : דוגמת דף תשובות לפריטי "נכון-כוזב 135 . " טבלה יחי : דוגמת דף-תשובות למיבחן מעורב . 136 טבלה יטי : טבלת מימצאי מיבחן ( מקוצרת 142 . ( טבלה כי : טופס לניתוח פריטי מיבחן . 143 טבלה כאי : טופס לניתוח פריטי מיבחן 146 . טבלה כבי : טופס לניתוח פריטי מיבחן רב-ברירתי . 149 טבלה כג' : דוגמת כרטיס-פריט . 156 טבלה כדי : מודל-תשובה לפריט " : סיבות לפרוץ מלחה"ע השניה 171 " ... טבלה כהי : מודל-תשובה לפריט : "תכנון מיבחן הישגים 172 " ... טבלה כוי ; טופס לדיווח על תוצאות מיבחן . 190 טבלה כזי : טבלה להערכת מהימנות מיבחן-כיתה ( באומד 237 . (

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר