תוכן הענינים

עמוד:2

עמוד א . פריטי "נכון-כוזב" 108 הנחיות חיבור 109 המלצות והצעות לחיבורם 110 .: תרגיל 111 ב , פריטי השלמה 112 המלצות והצעות לחיבורם 112 .. - ; תרגיל 113 ג . פריטי התאמה ( הצמדה ) 114 המלצות והצעות לחיבורם : 115 תרגיל 116 ד . פריטים רב-ברירתיים ( רב-בחירוגיים ) 117 המלצות והצעות לחיבררם 121 תרגילים 129 . 3 הכנת תמיכתן הסגור 130 א . שיבוץ הפריטים במיבחן 130 ב . הוראות לנבחנים 131 ג . צורת המיבחן 134 ד . קביעת הציון 137 תרגיל 138 חלק שני - פרק שלישי : איכות הפריט : 138 א . דרגת הקושי של פריט מיבחן 139 ב . כושר האבחנה של פריט מיבחן 140 ג . ניתוח הפריט 144 ד . אוסף פריטים " ) בנק" פריטים ) 155 תרגילים 159 פרק רביעי : המיבחן הפתוח 162 . 1 חיבור הפריטים ותכנון המיבחן 167 . 2 שיבוח ושיפור המיבחן 169 תרגילים 175 פרק חמישי : עיבוד מימצאי הערכת המיבחנים 176 . 1 ארגון המימצאים לשם הפקת מידע 177

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר