תוכן הענינים

עמוד:1

ו נופן הו > נ > נ ^ ם עמוד רשימת הטבלאות 4 הקדמה 5 חלק ראשון - פרק ראשון : מטרות ההוראה והערכת הישגים 12 . 1 מטרות הוראה 12 . 2 ספציפיקציה של מטרות הוראה 17 תרגילים 22 . 3 מיון המטרות החינוכיות 22 א . ידע 25 תרגילים 38 ב . הבנה 38 תרגילים 55 ג . יישום 55 תרגילים 64 ד . ניתוח 64 תרגילים 70 ה . סינתיזה 71 תרגילים 73 ו . הערכה 74 תרגילים ז . סיכום 78 תרגיל-סיכום 82 . 4 תיכנון המיבחן על יסוד תכנון ההוראה 82 תרגילים ושאלות 101 פרק שני : המיבחן הסגור ( האובייקטיבי ) 102 . 1 מאפייני המיבחן הסגור 104 . 2 דרכי חיבור והכנה של פריטי מיבחן סגורים 107

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר