הישגים לימודיים הערכה ומדידה כרך ראשון

עמוד:ו

מבוא למהדורה השניה למהדורה הראשונה של הספר קבלנו הערות-ב יקירת :, שהאירו את עינינו ובהתאם להם נערכו כמה שינויים . תספר חולק לשני חלקים . החלק הראגורך כולל : אתו הפרקים הראשון ו השני . החלק השני כולל את הפרקים השלישי עד לשישי וכן נספחים , ביבליוגרפיה ומפתח מונחים . בגוף הספר לא הוכנסו כל ש : ינויים מהותיים . לעומת זאת תוקנו עניינים שונים בעקבות שאל : ות ., הערות והארות שקבלנו ממורים , מנהלים וסטודנטים . תודתי לכולם על טרחתם ועל תשומת ליבם . במיוחד חייב אני תודה למורי ורבותי ^ לפרופ ' אריה לוי מאוניברסיטת תל-אפיב , על מכתבו שבו מובעת הערכתו לספר . לפרופ אליעזר שטרן מאוניברסיטת בר -אילן , על הערותיו המהותיותעקרוניות המאלפות . לד"ר יעקב רנד , דיקר הפק : ולטוד למדע . י ; ההכרה באוניברסיטת בר-אילן על עידודו . ולמר נחמיה בן -ברור , מהטלוויזיה הלימודית , שלא חמר מזמנו והשקיע הן עבודה רבה ויסודית באיתרר טעויות והן מחשבה מעמיקה בניתוח חלקים שונים שבספר . יעמדו כולם על הברכה . יוסף לוי בית המפר לחינוך אוניברסיטת בר-אילן חשוף , תשל . ט"

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר