2. יחסים בין קבוצות

עמוד:3

כדי להרא ות ששתי קבוצות B - ו A הן שוות , יש למעשה להראות כי כל איבר של A , שייך אף ל B - ולהיפך , כל איבר של B שייך אף ל . A - £ גד . 02 "קבוצות חלקיות . " תהיינה B - ו A קבוצות . B תיקרא "קבוצה חלקית של , A ומסמנים , B < = A אם כל איבר של B הוא גם איבר של . A דוגמאות א . תהיינה R = { 2 , 3 , 5 , 7 } , K = { n : ?> y 10 n , 1 < n < 9 } : אזי . Re K : 2 2 2 2 ב . תהיינה M = {( x , y ) : x + y < 1 } , N = {( x , y ) : 3 x + 2 y < 6 } : M הוא עיגול היחידה ו N - אליפסה שמרכזה בראשית וקיים ש . M ^ N - הערות א . ברור כי כל קבוצה חלקית לעצמה , כלומר תמיד נכון ש A < = A . לכל קבוצה . A ב . קיימת קבוצה החלקית לכל קבוצה אחרת . זו הקבוצה הריקה . $ לכן לכל קבוצה A נכון ש . < j > cA : BcA

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר