1. מושג הקבוצה

עמוד:2

. 2 יחסים בין קבוצות הגדרה : "קבוצות שוות . " הקבוצות B - ו A תקראנה קבוצות שוות , ומסמנים זאת > A = B - a A - ל DN ול B - אותם איברים . דוגמא A = { 1 , 2 } B = 2 - 3 / + 2 = 0 } {* : * אזי A = B כי לשתיהן אותם איברים , . 2 - ו 1 { ד , ג , ב A = { n , 7 < n < 21 } טבעי B = { n : 2 2 C = {( x , y ) : x + y < 1 } לעיתים ניתן להציג קבוצה בשתי השיטות , כמו את הקבוצה , B אך לעיתים , כאשר מדובר על קבוצות בעלות מספר אינסופי של איברים , ניתן להציג את הקבוצה רק על ידי ציון התכונה האופיינית לאיבריה . יש לזכור , כי בהצגה של קבוצה אין כל חשיבות לסדר הופעת האיברים , וכל איבר מופיע פעם אחת ויחידה . למשל , אם היא קבוצת הספרות המרכיבות את המספר , 484499 כי אז : K = { 9 , 4 , 8 } או K = { 4 , 8 , 9 } דוגמא נתבונן בקבוצה הבאה . 9 < ת < 10 } , וו טבעי : וו H = { במקרה זה אין אף איבר השייך ן « ו ** ו ונאמר כי H היא קבוצה ריקה . קבוצה ריקה תסומן על ידי האות < j > . על כן H = <(>

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר