למידה אסטרטגית

עמוד:ב

STRATEGIC LEARNING HOW TO BE SMARTER THAN YOUR COMPETITION AND TURN KEY INSIGHTS INTO COMPETITIVE ADVANTAGE WILLIE PIETERSEN This publication is the Hebrew translation of ISBN : 978-0470540695 Copyright © 2010 by William G . Pietersen . All rights reserved . Published by John Wiley & Sons , Inc ., Hoboken , New Jersey . All Rights Reserved . This translation published under license . תרגום : אורי בק - דיונון הוצאה לאור יעוץ מקצועי : יוש פורת עריכה לשונית , עיצוב המהדורה העברית והפקה : אילת גורדון - דיונון הוצאה לאור דאנאקוד : 158-55493 © כל הזכויות למהדורה העברית שמורות ) 2010 ( להוצאת דיונון מבית פרובוק בע"מ שטראוס , 3 תל אביב טל : 03-5257999 books @ probook . co . il www . probook . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגרי מידע לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר , כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מאת ההוצאה לאור .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר