תוכן העניינים

עמוד:7

פרק שמיני : תרבות הקיבוץ 93 הראייה הכוללת 93 א . התרבות - מן הקיבוץ הבודד אל התנועה 93 ב . מה הוא לנו חג 96 ג . כיצד מנחילים חג ! 99 ד . היש גם לנו "אני מאמין" יהודי ? 101 ה . הלכה ומעשה 102 ו . אבלות 117 פרק תשיעי : קיבוץ תמיד 122 א . בביתו קיבוצו 122 ב . בתוך עמו 124 ג . בעין בוחנת ועט שלוף 125 ד . הדמוקרטיה כמסגרת והתוכן החסר 127 ה . מן החינוך אל התרבות והחגים 129 פרק עשירי : מארכיון החגים למכון שיטים 136 א . לאסוף , לשמור , להשפיע 136 ב . להקים ארכיון 137 ג . להתקדם עם מה שיש - העבודה עם צבי שוע 139 ד . ספר המנורה 141 ה . מארכיון החגים אל מכון שיטים 142 ו . מועד ליובל ויבולים 144 ז . חנוכת מכון שיטים 146 ח . ולחשבון הנפש 147 ט . מכון שיטים במהלך השנים 149

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר