תוכן העניינים

עמוד:6

פרק רביעי : בית הספר של קיבוץ בית השיטה 45 א . קבוצת "אלון" - הכיתה הראשונה 46 ב . העצרת בגבעת בתר והקמת ה"חטיבה" 48 ג . אחריות המחנך 49 ד . לימודי התנ"ך בבית הספר 51 ה . בר מצווה 52 ו . פתיחת שנת הלימודים 54 ז . ממרחק השנים 55 פרק חמישי : משפחה משלו 57 א . סיפרה ברוריה 57 ב . אוהל משלהם 59 פרק ששי : משפחת זינאתי מפקיעין 63 א . הכפר ומשפחת זינאתי 63 ב . הקשר מתהדק 65 ג . תמיד לצידם 67 ד . עד הסוף 70 פרק שביעי : שליחויות 72 א . שליחות לקנדה 72 ב . אמריקה - פעם שנייה 82 ג . למוסקבה 83

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר