הקדמה

עמוד:10

הופיע ב 1927 קובץ קטעי עיתונות , בשם כרוניקות xchroniques ) ב 1971 אספה הוצאת גאלימאר את כל הכתבים ההגותיים והביקורתיים של פרוסט לכרך אחד בשם Contre Sainte-Beuve ( מהדורה שונה מזו שהופיעה תחת אותו שם ב . ( 1954 באותה שנה יצאו בכרך אחד גם שתי היצירות תענוגות וימים חיאן סנט . ל"

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר