התוכן

עמוד:6

פרק שביעי : הזמן שנמצא מחדש א . מלחמה וזמן אבוד 89 ב . הזמן שנמצא מחדש 93 פרק שמיני : עולם המוסיקה ביצירתו של פרוסט 97 חלק שני - המימד היהודי ביצירתו של פרוסט פרק תשיעי : שארל סוואן 07 ו פרק עשירי : אלבר בלוך 17 ו פרק אחד עשר : על הכנסייה ובית הכנסת ( האקלזיה והסינאגוגה ) 127 פרק שנים-עשר : הציונות ותולדות עם ישראל הציונות ויהודי צרפת 135 הציונות בהגות ובספרות של תחילת המאה ה 137 20 הציונות ביצירתו של פרוסט 139 פרוסט וה"נציונאליזציה" של היהודים 143 פרק שלושה-עשח המימד האנטישמי ביצירתו של פרוסט 145 פרק ארבעה עשר : פרוסט והמורשת היהודית מדעי היהדות בצרפת במאה ה 155 19 פרוסט וחכמת הנסתר היהודית 159 מיסטיקה ומוסיקה 163 פרשנות מיסטית לאינוורסיה 164 מדרש מיסטי לסיפור תיבת נוח אצל פרוסט 68 ו הערות 173 ביבליוגרפיה נבחרת 185

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר