התוכן

עמוד:5

התוכן הקדמה 7 חלק ראשון - הפואטיקה עול פרוסט פרק ראשון : בצר של סוואן א . קומברה 13 ב . אהבה של סוואן 20 ג . שמות ארצות : השם 26 5 לק שני : בצל נערות פורחות א . סביב מרת סוואן 29 הסופר ברגוט 30 פרשת ז'ילברט 32 ב . שמות ארצות : הארץ 34 ביקור ראשון בבאלבק 34 ורמר ואלסטיר - אמנות הציור ועקרונות ביקורת האמנות 35 נופים והתגלויות 41 פרק שלישי : צד נרמנט פרשת דרייפוס בכתביו של פרוסט 45 מבנה הספר 47 חידלון ויצירה 49 " הקומדיה הטרקלינית" 53 פרק רביעי : סדום ועטורה א . האוברטורה : מסדום ועמורה אל מסתרי הכתיבה 57 ב . מ"תענוגות וימים" אל הכתיבה 64 הפרספקטיביזם ביצירתו של פרוסט 69 פרק חמישי : האסירה 73 פרק שישי : הנמלטת ( אלברטין איננה ) 81 אלברטין איננה 86

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר