אמנות ויהדות ביצירתו של פרוסט

עמוד:4

Juliette Hassine Poetique , Judaisme et Ecriture dans I ' oeuvre de Proust כל המובאות מתוך "קומברה" תורגמו על ידי הלית ישורון תרגום שאר המובאות : ז'ולייט חסין ורנה קלינוב By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ., Tel Aviv Printed in Israel , 1994 נדפס בישראל תשנ '' ד בדפוס "חדקל" בע '' מ , תל אביב

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר