1.1 עריכת נתונים איכותיים וכמותיים בטבלאות ובגרפים

עמוד:12

הגדרה : שכיחות שכיחות הערך x המסומנת ב- f ( x ) הינה מספר הפעמים שהערך x הופיע במדגם . לדוגמא , שכיחות הסטודנטים אשר לומדים במדעי החברה הינה , 42 או ברישום פורמאלי : . f ( social sciences ) = 42 נשים לב , שסכום השכיחויות של כל ערכי המשתנה שווה בהכרח לגודל המדגם , כלומר : E f ( x ) = n הגדרה : שכיחות יחסית שכיחות יחסית של ערך x הינה היחס בין שכיחות הערך לבין מספר התצפיות במדגם , כלומר . f ( n x ) שכיחות יחסית נקראת גם פרופורציה . השכיחות היחסית הינה בהכרח מספר בין 0 ל- . 1 סכום השכיחויות היחסיות של כל ערכי המשתנה הינו . 1 נראה זאת : E f ( n x ) 1 n E f ( x ) = 1 n n = 1 בשוויון הראשון הוצאנו את הקבוע 1 n מחוץ לסכום , ובשוויון השני השתמשנו בעובדה שסכום השכיחויות של ערכי המשתנה שווה לגודל המדגם . n - הגדרה : אחוזים האחוז בו מופיע ערך מסוים של המשתנה במדגם מתקבל על ידי הכפלת השכיחות היחסית של הערך . 100-ב מהעובדה שסכום השכיחויות היחסיות של כל ערכי המשתנה שווה , 1-ל אנו מקבלים ( כידוע ) שסכום כל האחוזים שווה . 100-ל נוסיף לטבלת השכיחות בדוגמא האחרונה עמודה המייצגת את השכיחות היחסית f ( n x ) - ועמודה המייצגת את האחוזים . % - היתרון של שתי העמודות הללו שהוספנו על פני עמודת השכיחות שהמספרים הנמצאים בעמודות הללו הינם מספרים יחסיים , בניגוד לשכיחות שאינה גודל יחסי . ערך השכיחות לבדו ( ללא התחשבות בגודל המדגם ) לא תורם לנו הרבה . לדוגמא שכיחות הסטודנטים השייכים למדעי החברה במדגם

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר