1.1 עריכת נתונים איכותיים וכמותיים בטבלאות ובגרפים

עמוד:10

1 . 1 עריכת נתונים איכותיים וכמותיים בטבלאות ובגרפים בבואנו לחקור משתנה או תופעה כלשהי באוכלוסיה אנו אוספים בשלב הראשון נתונים אשר מתקבלים מתוך מדגם מקרי בגודל . n ישנן שיטות שונות לדגימת הנתונים . לא נדון בשיטות הדגימה השונות - נושא זה קשור לענף בשם תורת הדגימה . לאחר שאספנו את הנתונים נרצה לערוך ולתאר אותם בצורה מתומצתת . מהסתכלות בנתונים ללא עריכתם לעיתים קשה להסיק מסקנות כלשהן . הקטגוריות של שביעות הרצון מהגרועה ביותר לטובה ביותר ( או ההפך : ( לא שבע רצון כלל , שבע רצון במידה מועטה ,..., שבע רצון במידה רבה מאוד . ב . משתנה כמותי משתנה כמותי הינו משתנה שערכיו מציינים כמויות , כלומר ערכי המשתנה הכמותי מיוצגים כמספרים . בפרק זה העוסק בסטטיסטיקה תיאורית נדון בעיקר ( אך לא רק ) במשתנים כמותיים . גם את המשתנה הכמותי ניתן לסווג לשני תתי-סוגים : משתנה כמותי בדיד ומשתנה כמותי רציף . משתנה כמותי בדיד : משתנה כמותי שערכיו ניתנים למניה . במילים אחרות ניתן למנות ( לספור ) את ערכיו של המשתנה הכמותי הבדיד . מספר הערכים של משתנה כמותי בדיד יכול להיות סופי או אינסופי . דוגמאות : מספר ילדים במשפחה , מספר חדרים בבית , מספר ימי שרב בשנה , אוסף המספרים הטבעיים ( מספר טבעי הינו מספר שלם חיובי . ( בדוגמא האחרונה ( אוסף המספרים הטבעיים ) המשתנה הינו משתנה כמותי בדיד שכן ערכיו ניתנים למניה : 1 , 2 , 3 , 4 וכולי , המקבל אינסוף ערכים . משתנה כמותי רציף : משנה כמותי שערכיו לא ניתנים למניה . לא ניתן למנות ( לספור ) את ערכיו של המשתנה הכמותי הרציף , שכן המשתנה יכול לקבל ערכים בקטע ממשי . עבור משתנה כמותי רציף בין כל שני ערכים אפשריים של המשתנה קיימים עוד אינסוף ערכים נוספים . לכן , משתנה כמותי רציף מקבל בהכרח אינסוף ערכים . דוגמאות : כמות משקעים , גובה , משקל , לחץ דם , טמפרטורה , אוסף המספרים הממשיים . בכל הדוגמאות הללו לא ניתן למנות את ערכי המשתנה שכן המשתנה אינו מקבל ערכים שלמים בלבד אלא הוא יכול לקבל כל ערך . הערה : פעמים רבות במציאות אנו מתייחסים למשתנה כמותי רציף כאל בדיד . דוגמאות למשתנים רציפים בתיאוריה אולם במציאות אנו מתייחסים אליהם כאל בדידים : גובה , משקל , טמפרטורה ועוד . נדון בקצרה במשתנה המציין את גובהו של אדם . משתנה זה הינו משתנה כמותי רציף , שכן גובהו של אדם יכול להיות כל מספר ממשי בטווח ערכים מסוים , וכידוע אוסף המספרים הממשיים מייצג משתנה כמותי רציף . כמו כן , בין שני ערכים של המשתנה , קיימים אינסוף ערכים נוספים . לדוגמא בין הגובה מ"ס 180 לבין הגובה מ"ס 181 נמצאים עוד אינסוף גבהים נוספים . לכן בתיאוריה משתנה זה הינו משתנה רציף . אולם במציאות אדם שגובהו בערך 180 יאמר שגובהו , 180 למרות שלמעשה גובהו המדויק אינו בדיוק . 180 בנוסף אין ברשותנו מכשיר מדידה אשר יכול למדוד גובה של אדם בצורה מדויקת לחלוטין . לסיכום , ישנם משתנים רבים שהם משתנים כמותיים רציפים בתיאוריה אלא שאנו מתייחסים אליהם בפועל כאל משתנים כמותיים בדידים .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר