פרק 1: סטטיסטיקה תיאורית

עמוד:9

פרק : 1 סטטיסטיקה תיאורית סטטיסטיקה תיאורית ( Descriptive Statistics ) הינה ענף בסטטיסטיקה שמטרתו העיקרית לעבד נתונים שהתקבלו על סמך מדגם מקרי . עיבוד הנתונים מתבטא בעריכת הנתונים בטבלאות , גרפים ותרשימים , ובסיכום ואפיון הנתונים על ידי מדדים שונים . בפרק זה , העוסק בסטטיסטיקה תיאורית , הנתונים יתקבלו על סמך מדגם מתוך האוכלוסייה של המשתנה הנחקר . במרבית המקרים לא נוכל לבדוק את כל האוכלוסייה בכדי להסיק מסקנות על המשתנה הנחקר ולכן אנו דוגמים מדגם מקרי מאוכלוסייה זו ולאחר מכן אנו מעבדים את הנתונים שהתקבלו במדגם . את גודל המדגם נהוג לסמן באות , n ואת המשתנה הנחקר נהוג לסמן באות גדולה , לדוגמא . X , Y , W תוצאת המדגם תהיה רשימה של n תצפיות מהמשתנה הנחקר ( נסמנו לדוגמא ב- ( X אשר יסומנו ב- x ) . x , x ,..., x n הינו ערך התצפית הראשונה במדגם , x 2 הינו ערך התצפית השנייה -ו ,..., x n מייצג את ערך התצפית האחרונה במדגם . ( בפרקים הבאים בספר נדון במשתנה מקרי אשר מקבל מספר ערכים בהסתברויות כלשהן ( לאו דווקא שוות . ( בהמשך הספר נגדיר בצורה מסודרת ומפורטת את פונקצית ההסתברות ונדון בתכונותיה . בפרק זה הדן בסטטיסטיקה תיאורית לכל תצפית מבין n התצפיות משקל זהה , השווה ל- , 1 n ולכן אין לנו צורך כרגע בהגדרת פונקצית ההסתברות . הסטטיסטיקה התיאורית עוסקת בעיקר ( אך לא רק ) במשתנים כמותיים . לפני שנציג שיטות לעריכת והצגת הנתונים נדון בקצרה בסיווג המשתנים למספר סוגים עיקריים . סיווג המשתנים הסיווג הבסיסי ביותר של משתנים מקריים הוא בין משתנה איכותי לבין משתנה כמותי . א . משתנה איכותי משתנה איכותי הינו משתנה שערכיו מייצגים קטגוריות ( ולא כמויות . ( דוגמאות : רמת שביעות רצון ממוצר מסוים , מגדר , מצב משפחתי , ארץ מוצא , דרגה בצבא . בכל הדוגמאות הללו ערכי המשתנה מייצגים קטגוריות ולא כמויות או מספרים . לדוגמא המשתנה מגדר מקבל שתי קטגוריות : זכר ונקבה . את המשתנה האיכותי ניתן לסווג לשני תתי-סוגים עיקריים : משתנה איכותי שמי ומשתנה איכותי סדור . משתנה איכותי שמי : משתנה איכותי שלא ניתן לסדר את ערכיו לפי סדר כלשהו . דוגמאות : מגדר , מצב משפחתי , ארץ מוצא . עבור המשתנה ארץ מוצא לדוגמא לא ניתן לסדר את ארצות המוצא לפי סדר הגיוני מסוים . משתנה איכותי סדור : משתנה איכותי שניתן לסדר את ערכיו בסדר כלשהו . דוגמאות : רמת שביעות רצון , רמת השכלה , דרגה בצבא . עבור המשתנה שביעות רצון , לדוגמא , ניתן לסדר את

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר